Uncategorized @cs

Zakládajícím partnerem First Veterinary Fund Central Europe SICAV a.s. se stal Dušan Moskaliev. Aby se mohl plně věnovat této nové výzvě, Dušan na konci roku 2021 ukončil své čtyřleté působení jako partner v ZDR Investments, kde odpovídal za finančních řízení fondu a jeho majetkových účastí, styk s klienty a distribuci fondu. Dříve působil ve Vereinsbank, Deutsche Bank, ve vedoucích pozicích společností skupiny Raiffeisenlandesbank Oberösterreich či v představenstvu spořitelního družstva.

Dušan vytvořil tandem s Richardem Švejdou a založili spolu First Veterinary Fund Central Europe SICAV a.s. V tomto novém fondu se Dušan bude věnovat finančnímu řízení, distribuci fondu a především vztahu s investory. Dušan s sebou přináší zkušenosti s řízením investičních fondů a jejich distribucí. Ve finančnictví působí již přes dvacet let a za tu dobu se mu podařilo u investorů, kolegů a institucí vybudovat pozici respektovaného a důvěryhodného profesionála.

„S Richardem se perfektně doplňujeme, každý máme bohatou zkušenost z odlišné oblasti podnikání a dohromady tvoříme špičkový team. Ve veterinární péči vidím obrovský potenciál. Pro investora tento obor představuje zajímavý výnos ve stabilně rostoucím odvětví. Je to skvělá alternativní investice pro diversifikaci portfolia.“ dodává Dušan.

6. ledna 2022