Uncategorized @cs

Naše ESG strategie – jednáme odpovědně

Jsme přesvědčeni, že podnikání a investování není jen aktivitou zaměřenou na výkon a zisk, ale má daleko širší celospolečenský dosah a ovlivňuje naši budoucnost. Proto jednáme odpovědně. Snažíme se přinášet to nejlepší našim zákazníkům, investorům, zaměstnancům a partnerům a přitom bereme ohled i na příští generace. Našim investičním filozofiím je společný důraz na výsledek a  zároveň zaměření na oblasti související s životním prostředím, sociálními dopady a governance (ESG). Jsme přesvědčeni, že udržitelný přístup k vytváření hodnot se vyplatí nejen našim zákazníkům, zaměstnancům, partnerům, dodavatelům, ale především nám samotným.

Máme přesně definovanou strategii ESG a jasný plán, jak zakomponovat odpovědný přístup do našeho každodenního fungování. Zaměřujeme se na 4 klíčové priority:

1. Uznávání příjmů a daňová povinnost – řídíme se nejpřísnější zásadami vedení účetnictví a transparentním reportováním výsledků. Akcentujeme zejména přesné uznávání příjmů, které je kritickou oblastí veterinární péče.

2. Rovné příležitosti, diverzita a inkluze – vytváříme inspirativní místo pro práci, kde mají naši zaměstnanci rovné příležitosti. Snažíme se garantovat stejnou mzdu na základě funkční úrovně, zajišťovat pracovní prostředí vedoucí k maximální pracovní spokojenosti a nízké míře fluktuace.

3. Správa společnosti – naše kliniky jsou provozovány, regulovány nebo kontrolovány na základě jasných pravidel a procesů. Jsou to faktory, jež ovlivňují zájmy všech zainteresovaných stran společnosti, včetně akcionářů, zákazníků, dodavatelů, vládních regulátorů a managementu.

4. Rozvoj zaměstnanců – působíme v oblasti služeb a zdravotní péče, kde je kvalita zaměstnanců klíčovým aktivem k dosažení úspěchu. Dbáme na to, abychom našim zaměstnancům poskytovali co nejkvalitnější vzdělávání a vytvářeli prostředí, v němž mohou rozvíjet své profesní dovednosti a poskytovat nejlepší možné veterinární služby.

Pro každé ze čtyř prioritních témat ESG jsme definovali různé klíčové ukazatele výkonnosti (KPI). Na základě těchto KPI monitorujeme výkon v oblasti ESG. Od roku 2022 budou tyto ukazatele také pravidelně měřeny a každoročně vykazovány.

Navigace pro příspěvky