Uncategorized @cs

Dodržování pravidel ESG je jedním ze základních principů fungování fondu First Veterinary Fund Central Europe SICAV a.s. (dále jen Vetfund). Pro další umocnění odpovědného přístupu se v březnu tohoto roku Vetfund přihlásil ke globální aktivitě Organizace spojených národů Global Compact, která prosazuje program udržitelnosti The Ten Principles (Deset principů).

Global Compact dohlíží, aby společnosti, které se k programu přihlásí, dodržovaly pravidla v oblasti lidských práv, práce, životního prostředí a boje proti korupci. Deset principů je odvozeno ze Všeobecné deklarace lidských práv, Deklarace Mezinárodní organizace práce o základních principech a právech při práci, Deklarace z Ria o životním prostředí a rozvoji a Úmluvy Organizace spojených národů proti korupci.

Jedná se o následujících deset zásad:

Lidská práva

1: Podniky mají podporovat a respektovat ochranu mezinárodně vyhlášených lidských práv, a

2: zajistit, aby se nepodílely na porušování lidských práv.

Práce

3: Podniky mají prosazovat svobodu sdružování a účinné uznávání práva na kolektivní vyjednávání,

4: odstranit všechny formy nucené a povinné práce,

5: účinně zrušit dětské práce, a

6: odstranit diskriminaci v zaměstnání.

Životní prostředí

7: Podniky mají podporovat preventivní přístup k environmentálním výzvám,

8: podniknout iniciativy na podporu větší odpovědnosti za životní prostředí, a

9: podporovat rozvoj a šíření technologií šetrných k životnímu prostředí.

Protikorupční

10: Podniky mají bojovat proti korupci ve všech jejích formách, včetně vydírání a úplatkářství.

Pro dané oblasti jsou stanoveny závazky, které se měří a vykazují na kvartální bázi. Dle informací z OSN by schválení přihlášky a přistoupení fondu mělo proběhnout v průběhu několika měsíců.

„Je to další krok na naší odpovědné cestě. Kritéria Global Compact jsou velmi striktní, ale už teď víme, že je splníme. Jsme na sebe přísní, jednáme správně, chováme se odpovědně,“ dodává partner Dušan Moskaliev.

březen 2022