Souhlas se zpracováním osobních údajů

Za účelem poskytování služeb a investování First Veterinary Fund Central Europe SICAV a.s. (dále jen “Vetfund”) zpracovává některé osobní údaje. Jedná se o kontaktní údaje, které nám sdělíte hlavně prostřednictvím kontaktního formuláře nebo emailem, a to: jméno a příjmení, email, telefonní číslo a případně i adresu bydliště. Vetfund tyto údaje zpracovává a uchovává za účelem kontaktování pro další domluvu ohledně investic a služeb. Vetfund tak činí na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – jednání o smlouvě, resp. provedení opatření před uzavřením smlouvy na vaši žádost. Pokud se nenaváže další spolupráce, vaše data bude Vetfund uchovávat nejdéle 3 roky od poslední komunikace.

Vetfund respektuje vaše soukromí a zavazuje se, že vaše osobní údaje bude uchovávat a nebude je bez vašeho svolení předávat třetím stranám. Výjimkou jsou společnosti, které se podílejí na chodu investičního fondu. Jsou to:

Tiller investiční společnost a.s. se sídlem Karolinská 707/7, 186 00 Praha 8, IČ: 08608733
Conseq Investment Management a.s. se sídlem Rybná 682/14, 110 00 Praha 1, IČ: 26442671

Versute investiční společnost, a.s. se sídlem Masarykovo nábřeží 246/12, 110 00 Praha 1, IČ: 08787131

 

Souhlas s ukládáním cookies a jejich použití na internetových stránkách Vetfund

Používáním této internetové stránky souhlasíte s tím, že internetové stránky ukládají soubory cookie do Vašeho počítače nebo mobilního zařízení.

Cookies jsou krátké textové soubory, které si pamatují nastavení internetových stránek. Ty ukládají cookies do zařízení, které uživatelé používají pro přístup k internetu, aby je mohli později identifikovat. Ukládání cookies je řízeno pouze internetovým prohlížečem používaným uživatelem. Je možné omezit nebo deaktivovat ukládání souborů cookies dle potřeby.

Cookies jsou nezbytné pro hladké poskytování online služeb; bez nich by byly nejběžnější elektronické služby nemožné. Používáním cookies jsou internetové stránky schopny zaznamenat uživatelské preference, což umožňuje přizpůsobit stránky uživatelům pro efektivnější, rychlejší a příjemnější používání. Cookies se využívají k ukládání dat o internetových stránkách (podrobnosti o přizpůsobení stránky), k podpoře poskytování online služeb (např. webstores), pomáhají shromažďovat statistiky o uživatelích, jejich preferencích, počtu zobrazení stránek atd.

Soubory cookies, které používají internetové stránky Vetfund, neshromažďují osobní údaje, které by umožnily vaši osobní identifikaci, a nemohou poškodit váš počítač, tablet nebo smartphone. Cookies podporují fungování internetových stránek Vetfund a pomáhají nám pochopit, které konkrétní informace jsou pro uživatele nejpřínosnější.

Pokud chcete změnit způsob, jakým váš internetový prohlížeč používá cookies (včetně jejich blokování nebo odstranění), můžete tak učinit vhodnou změnou nastavení. Většina internetových prohlížečů umožňuje uživatelům přijmout nebo odmítnout soubory cookies, přijmout pouze určitý typ souborů cookies nebo upozornit na skutečnost, že internetová stránka by chtěla uložit soubor cookie. Uživatel také může jednoduše smazat cookies, které internetový prohlížeč uložil. Způsob, jakým jsou soubory cookie spravovány nebo odstraněny, se liší v závislosti na internetovém prohlížeči.

Ochrana osobních údajů